Současnost

FB IMAGE

2018

V letošním roce byla úspěšná žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální služby" na nákup vybavení do místnosti určené pro Snoezelen terapii.

V souvislosti se záměrem rozšířit sociálně zdravotní péči pro děti s postižením starší 7 let byla podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy IROP č. 81 - "Rozvoj sociálních služeb II", a to na stavební úpravy a vybavení prostor II.NP s obslužností výtahem.

Copyright © 2021 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio