Základní informace

FB IMAGE

 

Poskytujeme rehabilitační péči dětem od 0 do 19 let na doporučení odborného lékaře (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař, apod.). Složení našich pacientů je široké, jedná se o malé kojence s opožděným vývojem, o děti s porušeným vývojem na základě poškození centrální nervové soustavy (dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady aj.), děti s vrozenými vadami pohybového ústrojí, s deformitami hrudníku, páteře, vadným držením těla, respiračními chorobami, poúrazovými stavy.

Provoz je od 6.30 do 11.00 hod. vyčleněn pro děti denního stacionáře a odpoledne je určen ambulantním pacientům.

Fyzioterapii zajišťují specializované rehabilitační sestry v metodách a technikách:

 • individuální i skupinový léčebný tělocvik (LTV - náprava motorických poruch, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, na míčích, válcích, nestabilních plochách, s overbally a gumami, na posilovacích strojích)
 • LTV na neurofyziologickém podkladu (Vojtova reflexní lokomoce, prvky Bobath, Kabat diagonální facilitace, proprioceptivní metody, senzomotorická stimulace, cvičení dle Smíška - SM systém, metoda dle Schrottové)
 • metoda Therasuit, oblečkový systém TheraTogs
 • mobilizace periferních kloubů a páteře, techniky měkkých tkání (Dornova metoda, profesor Lewit, míčkování, metody L.Mojžíšové)
 • Bazální stimulace, masáže, polohování
 • respirační fyzioterapie
 • kineziotaping
 • vertikalizace, vzduchové dlahy
 • elektroléčba
 • vodoléčba (vířívá lázeň, perličková koupel)
 • teplé zábaly (Lavatherm)
 • světloléčba (biotronová lampa, infrač. a ultrafial. světlo)

pro diagnózy:

 • neurologické
 • ortopedické
 • respirační
 • revmatologické
 • poúrazové
 • interní

K rehabilitační péči jsou využívány moderní rehabilitační přístroje a pomůcky jako např. vířivá vana, perličková koupel, elektroléčba, rebox, biotronová lampa, rehabilitační chodník, rotoped, posilovací lavice, různé taktilní a labilní plochy, stepper, gymnastické míče, válce, UEU klec, systém závaží, lan a kladek

Péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce:

 • 111 VZP
 • 201 VoZP
 • 205 ČPZP - částečně
 • 207 OZP
 • 211 ZPMV ČR
 • 213 RBP - částečně

 Některé výkony jsou poskytovány v samopláteckém režimu, viz. Ceník úhrad.

Copyright © 2020 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio